Menu

Materials saludables


materials saludables

Sens dubte el cost, el disseny i la durabilitat són factors clau a l’hora d’escollir amb quins materials, components i acabats volem construïr.

Des de Gironabioconstrucció volem ampliar la visió de qualsevol projecte per assolir un resultat realment satisfactori en tots els sentits. Per això donem també molta importància a factors com el respecte al medi ambient, la millora de l’ambient interior i la contribució a la salut de les persones.

Per millorar els resultats en aquests aspectes prenen relleu un ampli ventall de paràmetres com l’eficiència energètica, el confort, les propietats i components de materials i acabats, l’adequació als usos, la seguretat, el cicle de vida dels materials, l’harmonia de cada element dintre la construcció i de la pròpia construcció amb l’entorn, etc.

Aquests paràmetres influeixen de manera significativa en l’ésser humà i cal tenir-ho en compte, especialment en les estances on passem més hores: dormitoris i habitacions, zones de joc dels més petits i espais de treball.

Eficiència Energètica


eficiència energètica

És un fet que la producció d’energia consumeix molts recursos. Per tant, si reduïm, ajudem a no malbaratar recursos naturals.

Tenint en compte conceptes bàsics com l’orientació de l’edifici i el control de la radicació solar, que no suposen un increment de cost alhora de projectar un edifici, es redueix el consum de manera significativa.

Si a més, es té en compte l’aïllament tèrmic, la inèrcia tèrmica, la ventilació, col•locar aparells d’alt rendiment i incorporar energies alternatives s’aconsegueixen edificis autosuficients o productors d’energia.

L’eficiència energètica no només és adequada per a edificis nous, sinó que es pot incorporar a qualsevol tipus d’edificació amb major o menor profunditat, i el resultat sempre serà més confort i més estalvi.

Control i Anàlisi de Radiacions


control de radiacions

Desde Gironabioconstrucció tenim especial cura amb les radiacions.

També amb els possibles agents contaminants dels espais interiors a l’hora de projectar i/o executar qualsevol tipus d’obra o reforma.

Les possibles fonts de radiació o contaminació poden ser d’origen natural o d’origen artificial. En el cas que l’habitatge ja estigui construït li podem fer un estudi per detectar possibles fonts de contaminació i l’informarem sobre quines mesures correctores aplicar i sobre quins són els materials i mobiliari més adients per evitar o minimitzar aquestes fonts contaminants en l’ambient interior. Aquests criteris els podem aplicar a l’hora de reformar, decorar o simplement moblar qualsevol tipus de vivenda, oficina, etc.

Ens regim pels valors límits en zones de descans indicats a la Norma tècnica de medició baubiologie SBM-2008. L’objectiu és poder identificar, localitzar i valorar les possibles fonts contaminants per a poder prendre les mesures correctores oportunes i d’aquesta manera crear espais amb la mínima contaminació i el més saludables possible.

Treball en Xarxa


treball en xarxa

Cada vegada més és necessari que els professionals ens especialitzem en camps i aplicacions concretes.

L’aparició de multitud de sistemes constructius, materials i components, el coneixement de programes i tecnologies per analitzar, dissenyar, projectar i gestionar, etc. Ens exigeixen un nivells de coneixement molt ampli si es vol aprofundir en cada camp, per això cal recórrer a especialistes de cada matèria concreta.

A Gironabioconstrucció volem aglutinar el coneixement i les aportacions que cada professional especialitzat pot aportar per aconseguir un resultat que sigui el més adequat en cada cas.

Per això disposem d’una xarxa de professionals amb experiència contrastada en el seu àmbit dins de la bioconstrucció (arquitectura, interiorisme, enginyeria, geobiologia, constructors, fusters, instal•ladors, etc.) i aprofitem l’ús de les tecnologies per poder arribar a la millor resposta professional de manera àgil.

Sigui quin sigui l’abast de les obres que et plantegis, a Gironabioconstrucció estem disposats a escoltar les teves necessitats i emprar als mitjans que siguin necessaris per donar-te la resposta que s’adapti al teu cas, fent la mediació i gestió que garanteixi el resultat que et mereixes.